Dramaticko - filmový kroužek

Foto: Dětské studio Žofka
Web   Telefon
2590Kč / pololetí
5-12let
Bohužel, tento kurz nemá žádné volné termíny
Nevadí, podívejte se na nabídku dalších kurzů.
Jiné kurzy

Popis kroužku / kurzu:

Dramaticko -filmový kroužek

Ukázka za závěrečného vystoupení: https://www.facebook.com/detskestudiozofka/videos/1621426414591133/
Pro děti od 4 let a školní děti 90 minut 1x týdně
Dítě v předškolním věku stojí před složitým úkolem. Toto období mu přináší mnohé informace a požadavky ze strany dospělých. Právě dramatická výchova je prostředkem, který se přizpůsobuje dětské duši. Svět a okolí je dítěti představováno pomocí hry, na které se dítě aktivně podílí a tak nenásilnou a jemu přirozenou formou si osvojuje nové poznání.
Cíle rozvoje dramatického kroužku:
1. získání sociálních a personálních kompetencí
o dítě se ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit
o budování spolupráce ve skupině
o osvojení základních společenských návyků a pravidel
o respektovaní druhých
o rozvoj tvořivosti
2. rozvoj komunikačních kompetencí
o dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady
o osvojení říkanek
o procvičování neverbální komunikace (vyjádření beze slov např. štěstí, strach, překvapení)
3. osvojení divadelních poznatků
o děti se seznámí loutkami, kulisami, kostýmy atd.
o dramatické ztvárnění pohádky
Hlavní metody práce:
Hra, hra v roli, improvizace, dramatizace, pantomima a hry s padákem
Struktura hodiny:
1. společný kruh
o uvolnění, vytvoření příjemné atmosféry
2. aktivity zaměřené na procvičení
o rozvoj paměti, artikulace, jemné motoriky
3. pohybové aktivity
o rozvoj hrubé motoriky, osvojení pravidel, spolupráce ve skupině
4. hry zaměřené na sociální rozvoj
Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Výuku vede kvalifikovaná odborná lektorka Bc. Jana Petrů, DiS.

Dětské studio Žofka:

Žofka je nejen školka pro děti od 2 let, ale i studio s uměleckými kroužky pro větší děti a dospělé. Studio je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a vloh v oblasti hudební, výtvarné, keramické a pohybové tvorby. Již 15. rokem nabízíme komplexní výukové programy pro děti.

Místo konání:

Sarajevská 1051/10, 12000 Praha 2 - Vinohrady

Partneři:


© 2020 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky