Výtvarně - keramický

Foto: Dětské studio Žofka
Web   Telefon
1990Kč / pololetí
2,5-7let
Bohužel, tento kurz nemá žádné volné termíny
Nevadí, podívejte se na nabídku dalších kurzů.
Jiné kurzy

Popis kroužku / kurzu:

• 1x týdně 60 minut
Snahou netradičního pojetí výtvarné tvorby spojené nejen s hmatovými zážitky, vycházející z principu Duchovní a smyslové výchovy PaedDr. Marty Pohnerové, je zprostředkovat dětem všemi smysly poznávat svět kolem nás. Finální výtvarné práce nejsou stěžejní a nejdůležitější, záleží převážně na prožívání, pochopení, soustředění a ztotožnění. K výtvarnému projevu dojde dítě samo, je to jeho svobodná volba, jejímž smyslem je „poznávání sebe sama“. Jde o otevřený systém, v němž se lektor i děti stávají sami tvůrci hodin. Využívá všech klasických výtvarných technik (kresba, malba, grafika, keramika…) i netradičních technik, jako jsou koláže, frotáže, hmatové portrét.. Cílem výuky je vzbudit v dětech radost a nadšení z tvořivé práce, naučit se otevřenému přístupu ke světu, sounáležitosti a úctě ke všemu živému.
Ukázky témat z hodin
„O všem živém“
Vnímáme vůně, haptické zážitky, zvuky a vše se pokoušíme výtvarnými technikami zaznamenávat. Cvičíme naši „smyslovou paměť“. Zaznamenáváme chuť ovoce, jak putuje jídlo naším tělem až do břicha, pohmatem zaznamenáváme kořínky rostlin, které cítíme přes papírový sáček. Pijeme čaj (zaznamenáváme jak voní, jak chutná). Objevujeme tajemství života rostlin, které je zakleto v semenech. Poznáváme, co mají rostliny s námi společného, kreslíme i vizuální záznam rostlin.
Poznáváme zvířata, zaznamenáváme zvuky zvířecího a lidského hlasu. Pozorujeme, jak si ptáci staví obydlí. Vytváříme prostorové objekty z papíru a keramické hlíny, kreslíme a malujeme, modelujeme, drobné živočichy pod zvětšovacím sklem…
„Poznávání sebe sama“
Celek, který pracuje s koncentrací a následným uvolněním. O čem u této práce přemýšlíme? O sobě, o ostatních lidech. Dotýkáme se sebe i svých přátel s úctou, jsme rádi mezi nimi? Každý je jiný a přece jsme si podobní. Kreslíme svůj obličej se zavřenýma očima pouze podle hmatu. Komu jsem podobný? Hladíme ve vzpomínkách maminku.
Programy pro děti jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Na závěr roku velká výstava prací v galerii.

Dětské studio Žofka:

Žofka je nejen školka pro děti od 2 let, ale i studio s uměleckými kroužky pro větší děti a dospělé. Studio je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a vloh v oblasti hudební, výtvarné, keramické a pohybové tvorby. Již 15. rokem nabízíme komplexní výukové programy pro děti.

Místo konání:

Sarajevská 1051/10, 12000 Praha 2 - Vinohrady

Partneři:


© 2021 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky