Dramaticko – pohybový kroužek

Foto: Dětské studio Žofka
Web   Telefon
1990Kč / pololetí
2,5-4let
PO 15:30 - 16:30
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každé pondělí od 17.9.2018 do 28.1.2019
Žádost o rezervaci   →

Popis kroužku / kurzu:

Hlavní náplní dramaticko – pohybového kroužku je zpřístupnit dětem poznávání světa a jeho okolí pomocí hry ,na které se aktivně podílí, a tak si nenásilnou a přirozenou formou toto nové poznávání osvojit. Děti v předškolním věku stojí vždy před složitým úkolem. Toto období jim přináší mnohé informace a požadavky ze strany dospělých. Právě dramatická výchova je prostředkem, který se přizpůsobuje dětské duši a tento proces ji pomáhá usnadňovat.
Hlavní metody práce:
Hra, hra v roli, improvizace, dramatizace, pantomima a hry s padákem, osvojení divadelních poznatků, děti se seznámí s loutkami, kulisami, kostýmy, základy dramatického ztvárnění pohádky.
Struktura hodiny: společný kruh, uvolnění, vytvoření příjemné atmosféry, aktivity zaměřené na procvičení rozvoje paměti, artikulace, jemné motoriky, pohybové aktivity, rozvoj hrubé motoriky, osvojení pravidel, spolupráce ve skupině hry zaměřené na sociální rozvoj.
Program pro děti jsou koncipován pololetně se vzájemnou návazností. Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí v odpoledních hodinách v kolektivu maximálně 8 dětí stejné věkové kategorie v jednom oddělení. Přijímáme dívky i chlapce. Po absolvování dramaticko – pohybové přípravky je možné pokračovat v dramaticko - filmobém kroužku pro starší děti.
Ukázka z vystoupení dětí: https://www.facebook.com/detskestudiozofka/videos/1637331583000616/

Dětské studio Žofka:

Žofka je nejen školka pro děti od 2 let, ale i studio s uměleckými kroužky pro větší děti a dospělé. Studio je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a vloh v oblasti hudební, výtvarné, keramické a pohybové tvorby. Již 15. rokem nabízíme komplexní výukové programy pro děti.

Místo konání:

Sarajevská 1051/10, 12000 Praha 2 - Vinohrady

Partneři:


© 2018 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky