Klavír

Foto: Dětské studio Žofka
Web   Telefon
300Kč / lekce
4-99let
PO 13:00 - 20:00
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každé pondělí od 7.9.2020 do 30.6.2021
Poznámka: Domluva individuálních lekcí v termínu, který vám vyhovuje.
Žádost o rezervaci   →

Popis kroužku / kurzu:

Pro začátečníky i mírně pokročilé, děti i dospělé, 30, 45, 60 minut 1x týdně.
Výuka probíhá v příjemném rodinném prostředí, individuálně nebo ve dvojicích. Výukové programy jsou koncipovány pololetně se vzájemnou návazností. Délku výuky je možné přizpůsobit podle pozornosti žáka. Výuka probíhá podle učebnic Nová klavírní škola (Z. Janžurová a M. Borová) a Klavihrátky (I. Oplštilová a Z. Hančilová). Tyto materiály jsou rozšířeny o skladby z jiných učebnic podle potřeby žáka. Pestrost ve výběru skladeb (klasická, jazzová i populární hudba). Výukové programy na sebe pololetně navazují. Každý půlrok možnost koncertního vystoupení. Výuka je vedena kvalifikovaným odborným lektorem.

Dětské studio Žofka:

Žofka je nejen školka pro děti od 2 let, ale i studio s uměleckými kroužky pro větší děti a dospělé. Studio je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a vloh v oblasti hudební, výtvarné, keramické a pohybové tvorby. Již 15. rokem nabízíme komplexní výukové programy pro děti.

Místo konání:

Sarajevská 1051/10, 12000 Praha 2 - Vinohrady

Partneři:


© 2020 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky