Kroužek tanečně pohybových aktivit pro děti

Foto: Kroužky ČIPERKOV
Web   Telefon
800Kč / měsíc
1,5-6let
Termín dohodou
Ještě máme volno
Konkrétní termín si domluvíte přímo s organizátorem kroužku / kurzu. Žádost o rezervaci   →

Popis kroužku / kurzu:

KDY se kroužek koná?

Každé úterý ve dvou termínech:
1.Od 15.00 do 16.00 hod. - pro děti 1 1/2 až 3 roky
2.Od 16.15 do 17.15hod. - pro děti 3 až 5 let

KDO kroužek vede?

Lektorka Júlia Antalová.

Jaká je CENA kroužku?

800,- Kč/1 měsíc

Co je CÍLEM kroužku?

Děti se pomocí kreativních, hudebně pohybových aktivit učí, jak správně chodit, sedět, stát a koordinovat své pohyby. Zaměřujeme se na celkový rozvoj fyzické stránky dítěte – ta mimo jiné zahrnuje taky hrubou a jemnou motoriku a správné držení těla. Při tanečně pohybových cvičeních klademe důraz na rozvoj rytmizace, která je základem pro vyslovování hlásek a později taky pro správné čtení.

Zároveň jsou náplní kroužku i aktivity vycházející z pohybové kineziologie a kalisteniky. Ty napomáhají správnému nácviku držení těla – např. páteře při sezení, stání a pohybování se.

CO je v ceně kroužku?

Pitný režim.

Místnost, ve které kroužek probíhá, je vybavená speciálními podlážkami na cvičení.

Místo konání:

U zásobní zahrady 1774/15, 13000 Praha 3 - Žižkov

Partneři:


© 2019 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky