Nedělní dějiny umění pro 11+

Foto: Hana Kováříková
Web   Telefon
1400Kč / lekce
11-15let
Bohužel, tento kurz nemá žádné volné termíny
Nevadí, podívejte se na nabídku dalších kurzů.
Jiné kurzy

Popis kroužku / kurzu:

Program se koná 1 x za měsíc. V užším tématu setrvávají neděle rok, či půl roku, aby se u dětí vytvořila jasná představa o látce, či jdou v časovém sledu od pravěku po klasicismus a kopírují tak osnovu akreditovaného programu pro pedagogy, jehož cílem je zavedení dějin umění do osnov ZŠ- vytváří se portfolio.

Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie
s navazující výtvarnou prací v ateliéru. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, v nejširším smyslu slova o mapu bez měřítka. Děti pracují s tiskařským strojem, zkouší si různé grafické techniky, práci s camerou lucidou, seznámí se s postupem odlévání z formy, kašírováním, sgrafitem, pozlacováním apod., obvykle ale lekce pracovní postupy volně upravují, kombinují výtvarné techniky a využívají experimentu. Mnohé nové techniky vznikly právě z experimentů a náhod přímo
na lekcích.

Maximální počet dětí je 10.
Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.
Účast mladších dětí je možná pouze po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj- o to nahoru, i dolů. Jsou děti, které v 8 letech obstojí ve skupince starších, a je mimořádný zážitek něco takového zažít.

Čím jsou celodenní nedělní programy výjimečné a specifické?

Jsou šité z jedné hlavy, která poté také celý program vede a za něj i zodpovídá. Chuť opakovat téma je u lektorky nulová.
Vědomosti o dějinách umění získává dítě skrze prostředky zážitkové pedagogiky, jež neumožňují vlastně ani žádnou šablonu, mustr pro přesné zopakování lekce.
Lekce nenesou název výtvarné techniky, ale obsahové náplně hodiny, protože od ní se odvíjí veškerá struktura programu. Název je mnohdy nečitelný nebo lákavý- a to z pouhé chuti ho vymýšlet
(jde o celkem běžný přístup k tomu pojmenovat něco).
Neděle jsou v malé skupince ryze osobním zážitkem a takový bývá trvalý.
Jejich cílem je vytvořit u dětí kladný vztah k dějinám umění a vypěstovat potřebu dalšího sebevzdělávání se v oboru.

Hana Kováříková:

Výtvarné kurzy a workshopy. Dějiny umění vyprávěné v příbězích.

Místo konání:

Perunova 975/6, 13000 Praha 3 - Vinohrady

Partneři:


© 2019 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky