Sborový zpěv pro děti od 3 let

Foto: Sborové studio Zvoneček - Praha
Web   Telefon
2300Kč / pololetí
3-7let
ST 15:15 - 16:00
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každá středa od 2.2.2022 do 22.6.2022
Žádost o rezervaci   →
ČT 15:15 - 16:00
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každý čtvrtek od 3.2.2022 do 23.6.2022
Žádost o rezervaci   →
PO 14:35 - 15:20
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každé pondělí od 7.2.2022 do 19.6.2022
Žádost o rezervaci   →

Popis kroužku / kurzu:

Přípravný sbor Zvonítka pracuje s dětmi od tří let. Zvonítka zpívají jednohlasé písničky, umělé i lidové, zpracované našimi nejlepšími skladateli, s doprovodem klavíru a Orffových nástrojů. Zkouší jednou týdně v menších skupinách kolem 10 – 20 dětí. Sezpívání celého sboru (zpravidla kolem 60 – 80 dětí) před celosborovými koncerty v Rudolfinu (prosinec) a kostele sv. Šimona a Judy (červen) probíhá na mimořádných zkouškách.

Pro přijetí děti absolvují talentovou zkoušky zaměřenou na základní muzikálnost dítěte – rytmus a intonace.

Zvonítka si mohou vždy na začátku pololetí vybrat z těchto termínů:
Pondělí 14:35 – 15:20
Středa 15:15 – 16:00
Čtvrtek 15:15 – 16:00

Sborové studio Zvoneček - Praha:

Sborové studio Zvoneček – Praha Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy bylo založeno v roce 1996 a za léta své existence si získalo významné místo mezi špičkovými českými sborovými tělesy. V přípravných odděleních (Zvonítka, Zvonečky) pracuje studio s dětmi od čtyř do dvanácti let, z nichž ty nejlepší se mohou ucházet o místo v koncertním sboru Zvonky. Nejstarší dívky z koncertního sboru pak v roce 2005 vytvořily samostatný komorní sbor „Abbellimento“ – česky hudební ozdoba. Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zřetelem na věk zpěváků, snaží se však o maximální bohatost a pestrost hudebních stylů. Nejmenší děti začínají s jednohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Koncertní a komorní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd.

Sborové studio si v průběhu let získalo věhlas doma i v zahraničí (řada ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech mj. Slovensko, Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Polsko, Německo, Rakousko, USA, Kanada, Japonsko, Čína). Kromě zahraničních zájezdů na vystoupeních sborů studia Zvoneček – Praha hostovaly spřátelené sbory z Francie, USA, Švédska, Anglie, Německa, Litvy a Japonska. Studio dosud natočilo a vydalo deset CD a spolupracovalo na řadě projektů (reklamní spoty, dětské programy, účast v divadelním představení, adventní koncert ČT, účinkování v seriálu Gympl TV NOVA apod.).

Místo konání:

Komenského náměstí 400/9, 13000 Praha 3 - Žižkov

Partneři:


© 2022 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky