Sborový zpěv pro děti od 8 let

Foto: Sborové studio Zvoneček - Praha
Web   Telefon
2300Kč / pololetí
8-11let
ST 16:05 - 17:15
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každá středa od 2.2.2022 do 22.6.2022
Žádost o rezervaci   →
PO 15:25 - 16:35
Ještě máme volno
Termín již probíhá, ale ještě máme volno. Cenu vám upravíme podle počtu zbývajících lekcí.
Každé pondělí od 6.2.2022 do 19.6.2022
Žádost o rezervaci   →

Popis kroužku / kurzu:

Starší přípravný sbor Zvonečky navštěvují děti od osmi let. Zvonečky zpívají náročnější jednohlasé až tříhlasé skladby a kromě lidových a umělých písniček začínají i s repertoárem duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Na podzim děti čeká třídenní mimopražské soustředění. Sezpívání sboru před celosborovými koncerty v Rudolfinu (prosinec) a kostele sv. Šimona a Judy (červen) probíhá na mimořádných zkouškách.

Podmínkou přijetí je buďto předchozí zkušenost z mladší přípravky (Zvonítka), nebo absolvování talentové zkoušky.

Zvonečky zkouší také po skupinách jednou týdně v těchto termínech:
Pondělí 15:25 – 16:35
Středa 16:05 – 17:15

Sborové studio Zvoneček - Praha:

Sborové studio Zvoneček – Praha Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy bylo založeno v roce 1996 a za léta své existence si získalo významné místo mezi špičkovými českými sborovými tělesy. V přípravných odděleních (Zvonítka, Zvonečky) pracuje studio s dětmi od čtyř do dvanácti let, z nichž ty nejlepší se mohou ucházet o místo v koncertním sboru Zvonky. Nejstarší dívky z koncertního sboru pak v roce 2005 vytvořily samostatný komorní sbor „Abbellimento“ – česky hudební ozdoba. Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zřetelem na věk zpěváků, snaží se však o maximální bohatost a pestrost hudebních stylů. Nejmenší děti začínají s jednohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Koncertní a komorní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd.

Sborové studio si v průběhu let získalo věhlas doma i v zahraničí (řada ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech mj. Slovensko, Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Polsko, Německo, Rakousko, USA, Kanada, Japonsko, Čína). Kromě zahraničních zájezdů na vystoupeních sborů studia Zvoneček – Praha hostovaly spřátelené sbory z Francie, USA, Švédska, Anglie, Německa, Litvy a Japonska. Studio dosud natočilo a vydalo deset CD a spolupracovalo na řadě projektů (reklamní spoty, dětské programy, účast v divadelním představení, adventní koncert ČT, účinkování v seriálu Gympl TV NOVA apod.).

Místo konání:

Komenského náměstí 400/9, 13000 Praha 3 - Žižkov

Partneři:


© 2022 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky