Ochrana soukromí

1. Zpracování osobních údajů

1.1 Při odesílání údajů přes Kroužkuj.cz (např. při rezervaci místa v kroužku, dotaz ke kroužku, apod.) zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679:

  • Správcem, který bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, je vždy daná organizace, které své údaje zasíláte. Snažíme se o to, a je to i součástí našich obchodních podmínek s těmito organizacemi, aby Vaše údaje zpracovávali jen v rozsahu nezbytném pro vyřízení Vašeho požadavku. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že konkrétní organizace využívá Vaše osobní údaje nad rámec vyřízení Vašeho požadavku, kontaktujte prosím přímo tuto organizaci a požádejte jí o nápravu.
  • Zpracování osobních údajů provádí pro správce společnost Kroužkuj.cz, s.r.o., IČ: 054 38 900. Berete na vědomí, že máte právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o Vás nebo Vašem dítěti v systémech Kroužkuj.cz zpracovávány. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Takovou žádost pošlete našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese podpora@krouzkuj.cz.

1.2 Pokud nám v rámci využívání služby Kroužkuj udělíte souhlas se zasíláním nových kroužků a jiných marketingových sdělení, můžeme Vaše osobní údaje využívat k zasílání těchto sdělení (a to i služeb či zboží 3. stran), týkající se kroužků a rozvoje dětí. V tomto případě je společnost Kroužkuj.cz, s.r.o., IČ: 054 38 900 zároveň správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů. Z těchto marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit. Možnost odhlášení je součástí každého e-mailu.

2. Užívání cookies

2.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a neslouží k získávání osobních údajů o uživatelích Kroužkuj.cz, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících na Kroužkuj.cz.

2.2 V rámci Kroužkuj.cz používáme cookies za těmito účely:

  • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Kroužkuj.cz bylo při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;
  • základní nastavení Kroužkuj.cz i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

2.3 Kroužkuj.cz mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Kroužkuj.cz slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se například o následující cookies:

  • Google Analytics – Kroužkuj.cz používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými zde;
  • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách: zde;
  • Hotjar – pro účely vytváření heatmap a analýzu používání Kroužkuj.cz;
  • Seznam.cz Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na Kroužkuj.cz;
  • Google AdWords – Kroužkuj.cz může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky Kroužkuj.cz, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby Kroužkuj.cz. Uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google zde.

2.4 V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 2.2.

Rozumím
Partneři:


© 2022 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky