Sport Jerry klub

Foto: Sport Jerry klub

Sport Jerry klub:

Jsme malý sportovní klub, který byl založen v roce 1990. Založily ho cvičitelky bývalého Klokánka poté, co byla jeho činnost po roce 1990 ve Vinohradské Sokolovně ukončena.
Sport Jerry klub má ve svém programu všestrannou činnost s výukou Angličtiny a je určen pro děti od 4 do 7 let. Výuka na bazénu je zaměřena pro děti od 4 a do 12 let
Pohybová výchova je zaměřena na všestranný rozvoj, což je v tomto věku u dětí velice důležité. Děti se u nás seznamují s míčovými sporty, nejčastěji hrajeme s dětmi vybíjenou, přehazovanou, košíkovou. Děti tu postupně poznají základy všech míčových her. Cvičíme také se švihadly, zkoušíme tenis a další raketové sporty. Využíváme veškeré dostupné nářadí a náčiní, které je v tělocvičně k dispozici. Klukům se líbí tyče, děvčatům obruče. Každý týden se náčiní a nářadí mění a hodina probíhá tak, aby se všichni vystřídali a každý byl neustále něčím zaměstnán a zabaven. Výuka je přizpůsobena věku dětí.
Při výuce anglického jazyka jsou děti rozděleny na začátečníky pokročilé. Děti si lepí a dokreslují obrázky, nebo modelují, vystřihují a přitom se učí slovíčka, jednoduché věty nebo říkanky.
Při výuce plavání jsou děti rozděleny dle svých schopností do 3 skupin. Jednu tvoří neplavci, druhou polo plavci a třetí plavci. V každé je maximálně 15 dětí, aby měla výuka smysl.Dětem se věnují odborní instruktoři.
Letos zahajujeme již 25. sezónu a to také díky městské části Praha 2, která vyhlašuje granty pro oblast školství, a od které získáváme grant na podporu na činnosti, za co jsme velice vděčni.
Najdete nás ve Vinohradské Sokolovně, Polská 1, Praha 2.
Těšíme se na každého nového člena.
Web
Zavolat

Adresa:

K Viničkám ev.č. 141, 25162 Mukařov - Srbín

Partneři:


© 2019 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky