YMCA Brno

YMCA Brno:

YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR. Právní subjektivitu získalo v roce 2001 a v současnosti je jednou z největších YMCA v České republice co se týče rozsahu činnosti i členské základny. YMCA Brno má 400 členů a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní, umělecké, turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Organizace se dále věnuje například profesnímu poradenství v rámci činnosti Informačního centra pro mládež, či pořádání letních táborů, kterých se pravidelně účastní několik set dětí a mladých. Velký úspěch mají nejen tábory pro rodiče s dětmi, ale i tábory Svišťů pro děti školního věku.

Dále je činnost zaměřena na široké spektrum aktivit dětí a mládeže, kdy jsou všechny tyto aktivity otevřeny jak členům YMCA, tak nečlenům. Vytváříme zde prostor,…

kde se mohou setkávat věřící s nevěřícími
kde je možné poznat křesťanské zásady v běžném životě
kde otevřenost a tolerance jsou jedněmi z hlavních zásad spolupráce.
kde se mladí lidé mohou věnovat svým zájmům.
Všechny programy jsou výchovně zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů v míře přiměřené věku dětí. Pro děti a mládež se pravidelně připravují i jednorázové akce. Tyto akce by měly zejména mladým lidem bez vyhraněného zájmu přinášet nabídku činností, z nichž by si mohli vybrat tu, které by se rádi účastnili intenzivněji. Jedině intenzivním zapojením v činnosti oddílů a klubů získáme očekávaný efekt, který se od volnočasových aktivit očekává a tj. upevnit u dětí a mládeže pozitivní hodnoty a pokusit se o budoucnost, které se nemusíme bát.

Naše aktivity:
klubová činnost
letní tábory
pořádání kulturních akcí, školení
tvorba vzdělávacích programů
poradenství
provoz Informačního centra pro mládež
Web
Zavolat

Adresa:

Kounicova 944/3, 60200 Brno-střed - Veveří

Partneři:


© 2019 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Ochrana soukromí | Obchodní podmínky