Podmínky používání Kroužkuj.cz

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1 Při odesílání údajů přes Kroužkuj.cz (např. pokud posíláte přihlášku na kroužek, dotaz ke kroužku, apod.) souhlasíte se zpracováním osobních údajů posle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

  • Souhlas udělujete organizátorovi daného kroužku jakožto správci pro účely Vaší účasti nebo účasti Vašeho dítěte na daném kroužku a dále pro účely evidování Vás nebo Vašeho dítěte jakožto potenciálního účastníka dalších kroužků u této organizace. Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne odeslání osobních údajů. Berete na vědomí, že máte právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o Vás nebo Vašem dítěti zpracovávány. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete správce požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat - kontaktujte organizátora kroužku.
  • Současně udělujete na dobu neurčitou souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Kroužkuj.cz, s.r.o. se sídlem Praha 1, Klimentská 1212/24, IČ: 05438900, jakožto správci. Správce může tyto osobní údaje využívat k zasílání marketingových sdělení (a to i služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo přizpůsobování obsahu služeb Kroužkuj.cz (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony. Berete na vědomí, že máte právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o Vás nebo Vašem dítěti zpracovávány. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete správce požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat posláním žádosti na podpora@krouzkuj.cz.

2. Užívání cookies

2.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a neslouží k získávání osobních údajů o uživatelích Kroužkuj.cz, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících na Kroužkuj.cz.

2.2 V rámci Kroužkuj.cz používáme cookies za těmito účely:

  • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Kroužkuj.cz bylo při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;
  • základní nastavení Kroužkuj.cz i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

2.3 Kroužkuj.cz mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Kroužkuj.cz slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se například o následující cookies:

  • Google Analytics – Kroužkuj.cz používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými;
  • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách: zde;
  • Hotjar – pro účely vytváření heatmap a analýzu používání Kroužkuj.cz;
  • Seznam.cz Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na Kroužkuj.cz;
  • Google AdWords – Kroužkuj.cz může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky Kroužkuj.cz, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby Kroužkuj.cz. Uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google zde.

2.4 V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 2.2.

Rozumím
Partneři:


© 2018 Kroužkuj.cz, s.r.o. | Používáme cookies, viz Podmínky používání | Obchodní podmínky